YH-myndigheten säger nej till crossmedia-utbildningar

YH-myndigheten har under våren beviljat 330 yrkeshögskoleutbildningar nya pengar för att bedriva utbildning med start i höst. För första gången på länge ska det, inom YH-utbildningarna, inte utbildas personer i att producera trycksaker.

Man säger alltså nej till att utbilda personer som kan producera kommunikation i både analoga och digitala kanaler – av många kallat ”cross media”. Detta är katastrofalt för branschen.

Eftersom de jobb som finns hos arbetsförmedlingen inom området har så många sökande anser myndigheten att det inte finns tillräcklig stor efterfrågan på nyutbildad arbetskraft.

Men det finns ett problem. Den kompetens som efterfrågas av företagen är inte samma som finns hos alla de som söker tjänsterna. Exempelvis måste en originalare idag inte bara kunna producera för tryck eller inte bara för digitala kanaler – utan för alla kanaler.

Eftersom jag själv driver en platsannonstjänst inom just detta område ser jag det varje vecka. Ett företag som söker en originalare idag söker en person som kan producera kommunikation för bland annat tryck, webb, sociala medier och appar.

Så här ser en typisk annonstext ut: ”Du som söker har vana av att jobba med broschyrer, annonser, mässmaterial, banners och webb och du har mycket goda kunskaper i CS-paketet. Du behärskar programvara för webben och är van vid att leverera original till tryckerier.” Varje vecka kommer nya platsannonser med precis det här innehållet och detta verkar YH-myndigheten missat.

Det fanns flera utbildningar som ansökte om utbildningsplatser i höst inom just detta område – att utbilda personer i att kunna producera för alla mediekanaler. Men ingen av dem fick sin ansökan beviljad.

Det är jättebra med alla platser till utbildningar i att producera kommunikation i digitala kanaler. Behovet av den kompetensen har redan exploderat och underskottet på utbildade personer inom sektorn är stor på många håll. Men problemet är att det inte finns någon utbildning där man också lär sig det som krävs för att kunna förbereda text och bilder för tryck.

Den främsta anledningen till att företagen behöver de som kan båda sakerna är att trycksaken just nu förändras snabbt. Digital tryckteknik och avancerade kopplingar till databaser och digitala medier gör att varje tryckt kommunikationsaktivitet har inslag av en digital dito.

En digital producent klarar sig bra med att inte veta ett skvatt om tryck eftersom mycket bara är digitalt. Men en trycksaksproducent måste också kunna digital produktion eftersom väldigt få saker bara kommer som en trycksak.

Myndigheten påstår också att utbildning inom tryckt kommunikation klarar sig bra på gymnasienivå. Det är helt fel. Den komplexitet som finns i att producera kampanjer och information i flera mediekanaler kräver i alla led den allra högsta kompetensen. Utbildning för detta måste ske på hög nivå för att kommunikationsbranschen i Sverige ska kunna vara konkurrenskraftig.

Det är möjligt att vi längre in i framtiden inte behöver kunna producera trycksaker. Men om vi går lite drygt två år fram i tiden – när de som startar en YH-utbildning i höst är klara för arbetsmarknaden – kommer det att finnas få jobb inom området kommunikationsproduktion som bara går ut på att producera till en mediekanal. Problemet är att de allra flesta bara kan det motsatta – att producera kommunikation för digitala kanaler eller för trycksaker.

/Ola Karlsson, Branschkoll

Samma krönika har också publicerats i tidningen AGI under våren.

Annons