Xeroxåterförsäljare konsoliderar

Docusyd i Malmö har sedan drygt sex år tillbaka varit en del av DocuWare-koncernen men tar nu steget fullt ut och byter namn till Docuware i Syd AB. Man skriver på sin webb att man nu ”till fullo blir en del av koncernen som är västra och södra Sveriges största återförsäljare av Xerox hela produktutbud”.