Xeikon förbättrade vinsten under första halvåret 2013

Omsättningen ökade med två procent till 58 och nettoresultatet till 7,3 (4,6) miljoner Euro. Prepresslösningarna minskade med 26 procent och digitaltrycksverksamheten ökade med 12 procent. I Europa minskade försäljningen och i Sydamerika och Asien ökade den.