Visutech förstärker kund- och servicecenter med två

Peter Braun har anställts på kundcentret i Göteborg och Øyvind Bekkeli i Norge.