Vistaprint går med i Initiative Online Print

Medlemmarna i Initiative Online Print omsätter nu tillsammans 2,2 miljarder Euro. Organisationen jobbar bland annat med erfarenhetsutbyte samt patentfrågor för internettryckerier. Senaste nya medlemmen är Vistaprint som är den största av alla aktörer på nätet.