Veckans Affärer minskar sin utgivning till varannan vecka

Samtidigt går man upp till 80-90 sidor per nummer. Man behåller trots förändringen sitt namn.