VD-byte på Elanders Sverige

Gustaf Albèrt lämnar vd-stolen på Elanders Sverige och ersätts av Per Brodin, som tidigare bland annat ansvarat för den kinesiska verksamheten inom Elanders.