V-tab Falkenberg är ur rekonstruktionen

Stampens rekonstruktion fortgår men tryckeriet i Falkenberg anses ha löst sina ”likviditetsproblem” och är sedan den 25 augusti 2016 inte längre under rekonstruktion enligt ett beslut i Tingsrätten.