V-tab bland de sex bästa i världen på tidningstryck

V-tabs tryckeri i Västerås har återigen klarat kraven – och placerat sig bland de 10 procent bästa – i International Newspaper Color Quality Club (INCQC) trycktester. Man är därmed ett av de sex bästa tidningstryckerierna i världen vad gäller kvalitet. (Källa: vlt.se)