Upp till 1.500 jobb försvinner på KBA i omstrukturering

Antalet produktionsanläggningar minskas och en del tillverkning ska läggas ut på entreprenad. Idag har bolaget 6.200 anställda och nedskärningarna väntas få effekt först 2015 och generera ett långsiktigt lönsamt bolag senast 2016.