UPM stänger ytterligare tre pappersmaskiner

Två i Finland och en i England som totalt producerar 460.000 ton magasinpapper och 215.000 ton dagstidningspapper. Drygt 370 medarbetare berörs av nedläggningarna enligt papernews.com.