UPM ska minska kapacitet med 800.000 ton

Fyra maskiner i Finland, Frankrike och Storbritannien ska avvecklas. Tidningspapper, superkalandrerat papper och bestruket papper tillverkas i maskinerna idag enligt Nordisk Papperstidning.