UPM lägger ner ytterligare bruk

Albbruck i tyska Baden-Würtemberg stängs och 500 anställda mister sina jobb. 320 000 årston försvinner från en hårt pressad marknad.