Två Aller-tidningar blir en

I maj slås Aller Medias tidningar Veckans Nu och Hänt Bild samman till en tidning som kommer att ges ut på veckobasis och omfatta 80 sidor. De två tidningarna utkommer idag varannan vecka och trycks i 30.000 exemplar. (Källa: Aller media)