Tryckerikonkurs i Nynäs

Firmatryck i Nynäshamn har på egen begäran försatts i konkurs. Under 2014 hade man fyra anställda och en omsättningen på knappt tre miljoner kronor. Resultatet skrevs i rött med en förlust på nästan 0,4 miljoner kronor.