Tryckerikonkurs i Linköping

Tryckhuset i Linköping har försatts i konkurs på egen begäran. Under senaste bokslutsperioden som avslutade i augusti 2012 omsatte man 7,5 miljoner kronor och hade sju anställda. Man producerar i både offset och digitalt. Edgångssammanträde ska hållas den 15 juli. www.tryckhuset.com.