EO Grafiska berättar om styrelsearbetet på di.se

Det är i en serie sponsrades artiklar på di.se som Swedbank har valt att lyfta fram sin kund EO Grafiska. Den sista av tre artiklar handlar om hur man tog in en extern styrelse. De två första finns här.