07 Media tar över annonsförsäljningen för norskt resemagasin

Det är resemagasinet Vagabond i Norge som lägger ut försäljningen av annonser på den grafiska koncernen 07 Media, skriver signoprint.no.