Tryckeri med annonstidning i Dalarna skiftar ägare

Bokstaven i Rättvik, som är tryckeri och även ger ut lokala annonstidningar, omsatte 10 millioner kronor med 15 procents marginal under sitt senaste bokslutsår. Nu har ägaren tagit över styrelsen i det liknande bolaget ABE Tryck i Mora som ger ut annonstidningen Masen samt bedrev tryckeriverksamhet med en total omsättning på 7,2 miljoner kronor under 2016. (Källa: Bolagsverket)