Tryckeri överklagar tilldelningsbeslut

Ljungberg Tryckeri har ansökt om överprövning av en upphandling som Karlshamns kommun gjort. Upphandlingen vanns av Tryckeriservice med anbudspriset 515.000. Ljungbergs anser att utvärderingen av två tryckprover, som bedömts av en grupp personer på Karlshamns kommun, inte gjorts på rätt sätt. Kommunen svara att ”Ljungbergs erbjöd varken lägsta pris eller högst kvalitét”, skriver BLT. Målet är i skrivande stund inte avgjort.