Trelleborg köper gummidukstillverkaren Printec i Brasilien

Printecs årliga försäljning är 250 miljoner kronor. Tryckdukar för den grafiska industrin säger bolaget är ett attraktivt segment, ”där marknaden för flera applikationer och geografiska regioner, inte minst i Latinamerika, visar stabil tillväxt.”