Tre nya tidningar från DN

Dagens Nyheter släpper tre nya magasin –DN Hemma, DN Resor och DN Mat & Dryck. Bonnier News Lifestyle producerar tidningarna som distribueras med huvudtidningen. (Källa: Journalisten.se)