TMG omsatte 276 miljoner under 2019

TMG-koncernen tappade 13 procent av försäljningen under 2019 jämfört med året innan. Resultatet skrevs i rött till -7,9 miljoner kronor vilket gav en rörelsemarginal på -2,8 procent, visar det nyligen publicerade koncernbokslutet. Man skriver att man efter de satsningar och anpassningar som gjorts under 2019 ”står väl rustad att möta marknadens krav på hög kvalitet och korta ledtider”. Samtliga verksamheter minskade i storlek. Stockholmstryckeriet TMG Sthlm och byråverksamheten i TMG Push var de två bolag i koncernen som gjorde positiva rörelseresultat. Koncernens soliditet förbättrades något till 56 (52) procent.
O: 276,0 (316,0) R: -7,9 (-0,6) M: -2,8 % (-0,2 %) A: 161 (171)
År: 2019dec W: tabergmediagroup.se

Annons