Tidningshuset Talentum omorganiserar – 14 kan få gå

Planerar för en  outsourcing av redigerare och annonstraffic. Facklubben är kritisk.