Tetra Pak stänger fabriken för förpackningsmaterial i Lund

Mer kranvatten och mindre mjölk har lett till minskad efterfrågan på förpackningar. 250 personer berörs. Övrig verksamhet med 3.500 personer hos Tetra Pak i Lund berörs inte.