Telia slår samman tre marknadsavdelningar till en

Marknadskommunikationen är inte tillräckligt snabb idag och rekryterar samtidigt Thomas Sparrmo från Telenor som marknadschef.