Sydsvenskankoncernen flyttar tryckningen av Kristianstadsbladet till Malmö.

Flytten sker redan i juni. JMS som trycker Kristianstadsbladet i dag, styr i stället över produktionen i Kristianstad till direktreklam.