Swedavia väljer QBank från Kaigan TBK som DAM

QBank ska bland annat förenkla hanteringen av Swedavias digtala tillgångar (bilder, filmer och dokument) på webben.