Sveriges Tidskrifter anlitar toppadvokat för tryckerimomsfrågor

Tidskrifternas organisation har tecknat avtal med SALC och advokat Bertil Hübinette som ska hjälpa medlemmarna i tryckerimomsfrågan.