Svenska PostkodLotteriet väljer QBank

QBank ska användas för arkivering av material (video, manus och bilder) kopplat till de program som produceras för delning till externa parter och förmånstagare och för att visa videos på PostkodLotteriets webb-tv. Ordervärdet beräknas till drygt 1 miljon.