Svenska boklådor i kris

För att lyfta industrin ur lågmarginalträsket ska t ex KF försöka ta kontroll över hela kedjan, från förlag till bokköpare, så kallad vertikal integration.