Svensk blir ordförande för grafikernas världsfack med 830 000 medlemmar

Grafikerfackets avtalssekreterare Tommy Andersson är vald till ordförande för grafikernas världsfack UNI Graphical & Packaging.