Strands Grafiska ersätter två 8-färgare med en ny från Komori

Makulaturen ska minskas med 60 procent och antalet skift ska halveras.