Storförlag stämmer fler tryckerier för momsen

Dagens Media skriver att Egmont har stämt ytterligare ett tryckeri med anledning av tryckerimomsen. Hansaprint stäms på 10 miljoner kronor och det finns fler som är på gång enligt Per Kjellander, vd för Egmont Publishing. Tidigare har man stämt Sörmlands Grafiska.