Stampen outsourcar IT och sparar miljoner

Slutgiltigt beslut tas nästa år. Huvudkandidat är Tieto och med anledning av senaste driftstoppet genomförs nu en större riskanalys från Stampens sida.