Stämmer Malmö-tryckeri på momsen

Byrån ID Kommunikation i Malmö har stämt tryckeriet CA Andersson med anledning av tryckerimomshärvan. Upprepade gånger har man försökt få tryckeriet att betala det belopp som SKV kräver av byrån men tryckeriet har bestridit sitt betalningsansvar. Man kräver tryckeriet på 238 tusen kronor enligt stämningsansökan som skickades in i mitten av december.