Spanska banken BBVA blir Googles största kund inom molntjänster

Man flyttar 110.000 anställdas e-post och dokumenthantering till Googles App-tjänster.