Sophiahemmet kör på upcycling – återvinner gamla arbetskläder

Sophiahemmet återanvänder gamla arbetskläder för att ta vara på resurser och arbeta mer hållbart. Tillsammans med Stormie Poodle och Textilia har de tagit fram åtta prototyper för nya produkter.

Målet för projektet har varit att spara resurser och förlänga textiliernas livslängd genom att återanvända tyget och skapa nya produkter som kan användas på nytt av medarbetarna.

– Fokus har legat på att skapa en ny cirkulär affärsmodell som skapar värden både internt och externt. Vikten av att ta tillvara på alla resurser, både mänskliga och materiella, har varit en genomgående röd tråd i projektet och en förutsättning för ett hållbart cirkulärt samhälle, säger Caroline von Post på Stormie Poodle, i ett pressmeddelande.

Projektet som kallas Cirkulära tvätterier finansieras av Vinnova och bidrar till att reducera textilavfallet och spara på vatten, energi och kemikalier som annars skulle använts för att skapa och färga nya produkter.

– Att vi gått i mål och utvecklat produkterna känns mycket bra, de fyller funktion och vi som brukar dem kan varje dag känna stolthet över att vi tar ansvar för vår miljö, berättar Britta Svedin, chef för servicecenter vid Sophiahemmet.

Texten är skriven av Caroline Karlsson

Annons