Cela Grafiska skriver tvåårsavtal med kommun

Har fått uppdraget att trycka Trollhättan Kommuns personaltidning Stadsporten under två år, skriver man på sin webbplats.