Skånetryckeri gick omkull

Amini Affärstryckeri, ett litet tryckeri i Helsingborg, har försatts i konkurs på egen begäran. Enligt handlingar som skickats till tingsrätten har man obetalda leverantörsfakturor sedan 2011. Omsättningen 2016 var 620 tkr.