SGM samlar branschen kring inkjet

Frågan om hur inkjet kan komma att påverka arkoffsetbranschen på ett par års sikt tas upp på SGMs höstmöte i Göteborg den 22 oktober. Till mötet kommer också styrelseproffset Meg Tivéus.

Man har bjudit in en lång rad leverantörer, som HP, Canon, Heidelberg/Fujifilm, Ricoh, Xeikon, Xerox och Kodak, för att diskutera frågan. Det blir också en paneldebatt som leds av Ola Karlsson på Branschkoll.

Frågor som när inkjet kan producera reklamtrycksaker, Hur är materialstatusen med papper/färg och hur förändrar inkjetproduktion tryckeriernas affärsmodell till kunderna är ska försöka få svar enligt inbjudan.

Meg Tivéus, som som bland annat är Arkitektkopias styrelseordförande, föreläser om sin syn på olika former av styrelsearbete och belyser även frågor kring ledarskap.

Annons