”Sex jobb bort när en robot tas i bruk”

Enligt en amerikansk studie från MIT så försvinner sex jobb för varje robot som installeras på tillverkande företag. Under de år som studien gjorts, 1990-2007, har lönerna minskat mellan 0,25 till 0,5 procent på grund av robotarna, skriver recode.net.