Scandraft och Marabu gör roadshow tillsammans

De två maskin- och materialleverantörerna Marabu och Scandraft gör under månadsskiftet september/oktober en mindre roadshow tillsammans. Man besöker Sundsvall, Falun, Örebro, Jönköping och avslutar med ett ”öppet hus” i Malmö den 6 oktober. Mer information finns på marabu.se.