Tryckeri gör nedskrivning på 20 miljoner kronor

Scandbook ändrar siffrorna från bokslutskommunikén för 2015. Man har skriver att man har identifierat ett nedskrivningsbehov för aktier i bolaget Scandbook AB på 19,5 miljoner kronor på grund av den ökade skuldsättningen i dotterbolaget mot bakgrund av de stora investeringarna i digitaltryck. Det fria egna kapitalet minskar från 86 till 66 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.