Scandbook byter ordförande

Curt Lönnströ har begärt utträde av personliga skäl och ersätts av Håkan Söderbäck som varit styrelseledamot seda 2010.