Sämsta året någonsin för dagspress i Sverige

Presstödsnämndens genomgång av dagspressens ekonomi 2013 visar att man tappade fem procent från året innan. Intäkter låg på 17,3 miljarder kronor enligt genomgången. Den amerikanske journalistprofessorn Jeff Jarvis säger samtidigt till Resumé att ”det har bara börjat” men att det ”gäller att inte tänka negativt kring de här förändringarna”.