Sammanslagningen av Manroland web systems och Goss International klar

Det nya bolaget heter Manroland Goss web systems och har sitt huvudkontor i tyska Augsburg.