Bong säkrar lån på 210 miljoner i ytterligare tre år

Med nya obligationer säkrar Bongs finansiering under de kommande tre åren. ”Med finansieringen säkrad för ytterligare 3 år är Bong positionerat för en fortsatt stark utveckling framåt inom både kuvert och lätta förpackningar, säger Kai Steigleder, vd i Bong i en kommenterar.