S-post avvecklas och 80 får gå

Stampen, som äger S-post, överlåter från maj månad åt Posten att distribuera Mitt-i-tidningarna.