RR Donnelley stänger tryckeri i USA

Det är anläggningen i Greenville, Wisconsin, med 47 anställda som läggs ner med hänvisning till rådande marknadsläge. Under 2012 stängde man två andra anläggningar med totalt 270 anställda (Via Printweek)